تبلیغات
کلک خیال - تلافی...

کلک خیال

♥ I Will Love HER For Ever ♥

تلافی...

اذیتت میکنم......

آزارت میدهم...........

شیطنت میکنم.....................

تا مجبور شوی بیایی!!!!!!!

بیایی و تمام  این کارها را تلافی کنی.........

تلافیت را دوست دارم...........

زدن هایت را دوست دارم................

بیا و تلافی کن!!!!

بیا.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE[ چهارشنبه 21 فروردین 1392 ] [ 16:39 ] [ A R M I N ]

[ نظرات() ]