تبلیغات
کلک خیال - ضرب المثل!!!

کلک خیال

♥ I Will Love HER For Ever ♥

ضرب المثل!!!

لـــــعنت بــــه همـــه ضــــرب المثــــل هــــا


کـــــه هــــروقــــت لازم شــــون داری، 

بـــرعکــــس از آب درمی آن 

مثـــــلا همیــــــن حــــالا 

کــــه مـــــن تـــو را مـــــی خــــوام 

و طـــــبق معمـــــــول، 

خـــــــواستـــن , نتـــــوانستــــن!!!! 


[ سه شنبه 27 فروردین 1392 ] [ 15:36 ] [ A R M I N ]

[ نظرات() ]